Passief gebouw

Om de focus op de natuur te behouden, werd de term ‘low cost’ niet het sleutelwoord van de bouw en het design van The Field Lab. Het doel was om onze ecologische voetafdruk radicaal te verlagen en we hebben dan ook onze inspanningen samengevat in 5 categorieën.

1. Afval geproduceerd door het gebouw wanneer het in gebruik is
2. Beheer van de waterlozing
3. De hoeveelheid energie die nodig is voor het gebouw en de energie-generatie
4. CO2-gegevens voor de bouw en de gebruikte materialen
5. Mobiliteit voor onze activiteiten

Natuurlijk licht

Hoewel de meeste industriële en logistieke opslagplaatsen kiezen voor vensterloze muren en daken, werd er voor The Field lab gekozen voor een optimalisatie van de lichtinval in de grootste ruimte van de opslagplaats door de installatie van 48 dakramen, wat de nood aan artificieel licht sterk doet dalen.

Passieve kantoren

Het kantoorgebouw werd geclassificeerd als passief. Het gebouw beantwoordt aan de criteria wat verwarming betreft, totale energieconsumptie en luchtdichtheid. De isolatie, en dan specifiek voor de verwarming, is zeer effectief: driedubbele beglazing, een ventilatie met dubbele stroming en zonnewering is aanwezig.

Hernieuwbare energiebronnen: Geothermische energie

Het gebouw is uitgerust met geothermische systemen. Vier waterputten van 100m reiken naar een diepte die relatief stabiel is doorheen het jaar qua temperatuur. De warmtepomp pompt het water op en verwarmt het op de geschikte temperatuur om het gebouw te verwarmen, dankzij de energie van de de zonnepanelen. Geothermische oplossingen produceren 42% minder energie en consumeren 33% minder primaire energie dan traditionele gasoplossingen.

Hernieuwbare energiebronnen: zonne-energie

Het fotovoltaïsche panelensysteem genereert het equivalent van de energieconsumptie van 50 gemiddelde gezinnen en een thermische zonnepaneel zorgt voor 80% van de energiebehoeften voor de productie van warm water.