Ecologisch gebouw

ico bat exemplaire

Op 10 februari 2015, nomineerde de jury ongeveer 20 organisaties tot ‘Ecodynamische Onderneming’, waaronder ‘The Field Lab’.

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning. Het Label valoriseert het ecobeheer en dat met name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz.

VOORBEELDEN VAN ECODYNAMISCHE ACTIES VAN THE FIELD LAB

ECO-BEHEER = BESPARING

ECO-BEHEER = GOEDE GEWOONTES

ECO-BEHEER = CREATIVITEIT